cheap air jordans uk cheap mont blanc pens hollister outlet uk adidas jeremy scott uk hollister outlet cheap air jordans gucci belts uk nike shox uk cheap nike air max 90 gucci belt uk

Офіційна сторінка міста Нетішин
Про містоПідприємства та бізнесПропозиції для інвесторівГуманітарна сфераСервіс та відпочинокМіська влада
 
 
Українські міста в Iнтернеті

Українські міста в Інтернеті
Інститут трансформації суспільства
Портал Олега Соскіна - аналітика, статті, коментарі, новини в Україні та за кордоном
OSP-ua.info - События, комментарии, аналитика

Курсы валют
Курсы валют
Курсы валют

03-02-2010

Засіданні Кабінету Міністрів України із розгляду і затвердження заходів, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва

На виконання доручення представництва Державного комітету України з питань регуля-торної політики та підприємництва в Хмельницькій області інформуємо про те, що 27 січня 2010 року відбулося третє розширене засідання Уряду з питань розгляду і затвердження антикрзових заходів, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва за участі Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, провідних представників бізнесу з усіх регіонів, лідерів громадських організацій підприємців, ЗМІ. На цьому засіданні ухвалено 25 рішень. 

Всі документи розроблені у тісній співпраці громадських об’єднань підприємців, великих асоціацій, провідних фахівців, об’єднаних Держкомпідприємництвом та спільною метою створити сприятливі умови для розвитку підприємництва в Україні. 

Перелік нормативно-правових актів, ухвалених на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України із розгляду і затвердження заходів, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва 

Внесено Держкомпідприємництвом:
1. Про внесення змін до Закону України „Про основні засади державного нагляду (конт-ролю) у сфері господарської діяльності" (проект Закону України)
2. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприєм-ництва (проект Закону України)
3. Про внесення змін до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (проект Закону України)
4. Про внесення змін до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" (проект Закону України)
5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення дозвільної системи у сфері господарської діяльності (проект Закону України)
6. Про деякі питання щодо застосування принципу мовчазної згоди (постанова Кабінету Міністрів України)
7. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо упорядкуван-ня видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності (постанова Кабіне-ту Міністрів України)
8. Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації.( поста-нова Кабінету Міністрів України)
9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправно-му поглинанню та захопленню підприємств (проект Закону України)
10. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань забудови (постанова Кабінету Міністрів України)
11. Про впорядкування системи видачі дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (розпорядження Кабінету Міністрів України)
12. Про надання податкових та інших роз'яснень (постанова Кабінету Міністрів України)
13. Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів (поста-нова Кабінету Міністрів України)
14. Про затвердження плану заходів на 2010—2011 роки із створення інноваційно-технологічного кластера „Сорочинський ярмарок" для сприяння розвитку сільських територій (розпорядження Кабінету Міністрів України)
15. Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках (розпорядження Кабінету Міністрів України)
16. Деякі питання здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (розпоря-дження Кабінету Міністрів України)
17. Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1087 (щодо запровадження звітності в електронній формі; проект розпорядження Кабінету Міністрів України)
18. Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності {проект постанови Кабіне-ту Міністрів України)
19. Деякі питання підготовки кваліфікованих робітників (проект розпорядження Кабінету Міністрів України)
20. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язко-ве державне соціальне страхування (проект Закону України)
21. Деякі питання надання суб'єктам малого та середнього підприємництва кредитно-гарантійної підтримки (постанова Кабінету Міністрів України)
Внесено іншими центральними органами влади
22. Про території перспективного розвитку (проект ЗаконуУ країни) (внесено Мінеконо-міки)
23. Про внесення зміни до статті 32 Закону України „Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (щодо виключення норм стосовно обов'язкової реєстрації у Держспоживстандарті декларації про відповідність; проект Закону України) (внесено Мінеконо-міки)
24. Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично модифікованих організмів (проект Закону України) (внесено Мінекономіки)
25. Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних по-слуг (постанова Кабінету Міністрів України) (внесено Мінекономіки) 

Уряд вирішує проблеми, що заважали розвитку малого та середнього бізнесу 

На засіданні Уряду 27 січня ухвалено 25 рішень, що сміливо можна назвати визначаль-ними для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. Всі документи розроблені на ви-могу бізнесу, у тісній співпраці громадських об’єднань підприємців, великих асоціацій, провід-них фахівців, об’єднаних Держкомпідприємництвом та спільною метою створити сприятливі умови для розвитку підприємництва в Україні. Уряд створив міцний базис розбудови середнього класу в державі, закладаючи тим підвалини демократичного суспільства. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади дер-жавного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» усуває надмірну кількість конт-ролюючих органів, зменшуючи їх кількість більше ніж удвічі! Це радикальне зменшення досяга-ється за рахунок запровадження норми про здійснення функцій державного контролю тільки од-ним органом у складі центрального органу виконавчої влади. Крім того, зазначеним проектом на законодавчому рівні закріплюється норма щодо можливості усунення підприємцем порушень у тридцятиденний термін, що раніше була прописана у Постанові КМУ від 21.05.2009 № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері го-сподарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року». Таким чином, змінюється ідеологія перевірок – з каральної на таку, що спрямована на попередження порушень. 

На забезпечення виконання міністерствами та іншими центральними органами виконав-чої влади вимог Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь-кої діяльності» спрямовано розпорядження КМУ «Про перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду». Воно суттєво обмежує органи державного нагляду (контролю) у строках затвердження переліків питань та зобов’язує їх виконувати вимоги Закону про контроль. На зменшення кількості невиправданих, неправомірних перевірок на ринках спрямовано розпо-рядження «Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках України». 

На створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності на місцевому рівні, посилення впливу громадськості на прийняття рішень місцевими органами влади і як на-слідок, захист малого та середнього бізнесу від штучно створених органами місцевого самовря-дування бар’єрів, припинення утисків місцевою владою підприємців спрямовано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Незважаючи на величезне значення спрощеної системи для розвитку бізнесу в Україні, майже кожного року робились спроби її знищити. Законопроект «Про спрощену систему оподат-кування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» вперше за час існування спроще-ної системи закріплює її на законодавчому рівні, встановлює чіткі правила застосування спроще-ної системи для 1 млн. 137 тис. підприємців. Передбачається збільшення граничного обсягу ви-ручки від реалізації продукції, диференціація ставки єдиного податку для фізичних осіб. Новаці-єю проекту Закону є отримання Свідоцтва без обмежень терміну його дії та вирішення питання сплати страхових внесків. 

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консоліда-ції в одному контролюючому органі виконання функцій із здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на за-гальнообов’язкове державне соціальне страхування» позбавляє підприємців численних перевірок представників різноманітних фондів. З прийняттям закону всі функції передаються податковому органу. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» скасовує близько 30 видів ліцензій, а близько 20 видів викладає в новій, скороченій редакції, що виключає можливість розширювати ліцензування за рахунок будь-яких видів робіт, послуг або операцій. Законопроект також спрощує процедуру отримання ліцензії шляхом скорочення зайвих документів, які безпідставно потребували нотаріального за-свідчення. Для отримання ліцензії достатньо буде надати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Проект Закону встановлює ліцензування виключно видів діяльності, а не видів робіт, послуг або операцій. Зменшує адміністративні бар’єри на шля-ху входження в бізнес, суттєво знижує витрати при започаткуванні власної справи Постанова «Про внесення змін до переліків органів ліцензування та документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності». 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення дозвільної системи у сфері господарської діяльності" та Постанова Кабінету Мініст-рів України "Про деякі питання щодо застосування принципу мовчазної згоди" спрямовані на ліквідацію підґрунтя для корупції, при видачі дозволів. Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні", прийнятим в грудні 2009 року, запроваджено принцип мовчазної згоди: суб'єкт господарювання набуває права на провадження діяльності без отримання відповідного дозвільного документа, якщо ним подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений законом строк дозвіл або рішення про відмову у його видачі не видано. Це змусить чиновників дотримуватись ЗАКОНУ, а підприємці не випрошуватимуть за хабар необхідний дозвіл. 

Із запровадженням у країні принципу мовчазної згоди при видачі документів дозвільного характеру виникла необхідність привести у відповідність із законом окремі законодавчі акти. Зо-крема, Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення дозвільної системи у сфері господарської діяльності» вносить зміни до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими застосування принципу мовчазної згоди звільняє підприємця від адміністративної відповідальності за роботу без дозво-лу. Повноваження щодо визначення видів господарської діяльності, започаткування яких може відбуватись за декларативним принципом, делегуються Кабінету Міністрів України. Постанова «Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо упорядкування видачі документів дозвільно-го характеру у сфері господарської діяльності» дає можливість підприємцю отримати дозвільні документи у себе в області, а не їхати до Києва за дозволами і погодженнями. 

На розвиток підприємництва, підвищення конкурентоздатності продукції народних майс-трів та створення нових робочих місць у сільській місцевості, в малих містах, в гірських населе-них пунктах спрямовані постанови Уряду "Про впровадження кластерної моделі для розвитку підприємницької діяльності на основі кластера народних художніх промислів "Сузір’я" та „Про затвердження Плану заходів зі створення інноваційно-технологічного кластеру з питань розвитку сільських територій „Сорочинський ярмарок” (Полтавська область) на 2010-2011 роки”. Розроб-лені Держкомпідприємництвом кластерні моделі на базі об’єднання та розвитку народних худо-жніх промислів надають можливість малим і середнім підприємствам сільських територій ефек-тивно використовуючи матеріальні, фінансові ресурси, залучаючи нові технології для виробниц-тва, отримати широкі ринки збуту своїх виробів. 

Забезпечення прав підприємців є метою прийняття Постанови «Про надання офіційних роз’яснень». Це урядове рішення зобов’язує контролюючі органи надавати роз’яснення з питань оподаткування та загальнообов’язкового державного соціального страхування виключно у ви-гляді узагальнюючих роз’яснень з обов’язковим затвердженням їх наказами. Необхідність закрі-плення цієї норми пов’язана з тим, що податкові органи під час перевірок керуються роз’ясненнями, а їх дії бізнес навіть не міг опротестувати в судовому порядку. 

Розпорядження «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», що уза-гальнює пропозиції автоперевізників, зменшує необґрунтовані витрати водіїв, прискорює проце-дуру отримання дозволів у міжнародних автоперевезеннях. Продовжується процес дерегуляції митних процедур.
З метою активізації фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу розроб-лено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про заходи кредитно-гарантійної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в умовах фінансової та банківської кризи», яким доручається при доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2010 та наступні роки передбачати кошти на кредитно-гарантійну підтримку суб’єктів малого та середнього підприєм-ництва в обсязі 0,15% від дохідної частини бюджету, але не менше ніж 200 тис. грн на підтримку діяльності фондів кредитних порук та 100 тис. грн на кредитування проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва. В подальшому передбачається надання фондами кредитних порук поручительств суб’єктам малого та середнього підприємництва, які не мають належного забезпе-чення кредиту, відповідно до вимог банку, у розмірі, що не перевищує 40% розміру кредиту за рахунок ресурсів таких фондів. 

Реалізація цього механізму надасть можливість отримувати банківські кредити тим кате-горіям підприємців, які на сьогодні взагалі не мають такої можливості, зокрема, підприємцям-початківцям та, особливо, новоствореним інноваційним підприємствам. 

Рішеннями, що були схвалені на засіданні Кабінету Міністрів, Уряд підтвердив прого-лошений курс на стимулювання подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, збільшення його ролі в економіці держави як одну з найважливіших завдань. За наявності величезної полі-тичної волі та щирого бажання змін, від десятирічних обіцянок та декларацій щодо розвитку під-приємництва нарешті здійснено конкретні кроки для створення сприятливого клімату для органі-зації та ведення підприємницької діяльності та захисту прав підприємців 

Нетішинська міська рада

[версія для друку]
[обговорити на форумі] [підписка на розсилку]

bolsos michael kors nike huarache baratas montblanc boligrafos nike outlet polos ralph lauren baratos oakley baratas michael kors bolsos new balance 574 new balance baratas boligrafos montblanc nike air force baratas polo ralph lauren baratos nike air force 1 nike huarache

nike blazer damskie nike blazer sklep moncler kurtka oakley praha ray ban praha abercrombie mikina polo ralph lauren praha hollister praha hollister mikina abercrombie praha michael kors kabelky hollister sk air jordan tenisky nike free 5.0 bayan nike free run bayan

uggs sko louis vuitton oslo nike sko polo ralph lauren dame louis vuitton norge oakley norge parajumpers norge oakley briller polo ralph lauren salg moncler jakke ray ban solbriller canada goose norge ray ban norge woolrich jakke parajumpers salg

TyTa